HYRESVILKOR 2012.08.08

 

Lägenheterna är komplett rustade för självhushåll. Sänglinne, handdukar, hushålls- och toapapper samt städning ingår inte i hyrespriset, men kan beställas om beställningen görs två veckor i förväg.

Se länken "Priser & bokning" till höger.

 

Bokning

Boka direkt hos oss (via E-post är enklast).

Vi tar ut en depositionsavgift på 4 000 :-.

Lägenheten är bokad när depositionsavgiften blivit insatt på vårt konto (kontonr: se nedan) och vi tar därmed bort er bokade vecka ur bokningssystemet.

Har inte depositionsavgiften blivit insatt på vårt konto inom 7 dagar, lämnas tillträde för andra hyresgäster att hyra veckan ni önskat hyra.  

Depositionsavgiften återbetalas då lägenheten återlämnats slutstädad och skadefri (dvs. i samma skick som när ni tillträdde)

Slutbetalning betalas senast 8 veckor innan tillträdesdatum.

Ni kan sätta in pengarna på Swedbank clearingnummer 8420-2  kontonummer 923 873 400-9.

Skriv i meddelandet då ni för över pengarna vilken vecka ni bokat och ert namn ( ex. V8 Johansson).

Maila oss både då ni betalat in depositionsavgiften och då ni betalat in hyresavgiften där ni bekräftar att ni betalat, så mailar vi åter till er och bekräftar att vi mottagit pengarna.

 

Vi mailar hyreskontrakt till er, som ni skriver under och skickar tillbaka till oss.

Glöm inte att skriva på hyreskontraktet vilket kontoummer ni önskar få er inbetalda depositionsavgift insatt på.

 

Avbokning

Om du inte betalar anmälningsavgift eller slutlikvid i tid avbokar vi din bokning.

Avbokningen sker muntligen eller skriftligen till oss. Skriftlig avbokningsbekräftelse sänds till dig.

Vid avbokning tidigare än 56 dagar före ankomst behåller vi 3 000:- av depositionsavgiften.

Vid avbokning senare än 56 dagar men tidigare än 30 dagar innan ankomst behålles 60 % av priset (lägst 4000kr/ boende).

Vid avbokning senare än 30 dagar innan ankomst behålles 80 % av priset.

Vid avbokning senare än 10 dagar innan ankomst behålles 90 % av priset.

 

Betalning

Vi tar ut en  depositionsavgift på 4 000:-  som återbetalas då lägenheten återlämnats slutstädad och skadefri. (dvs. samma skick som när ni tillträder)

Slutbetalning betalas senast 8 veckor innan tillträdesdatum.

Vid bokning senare än 56 dagar före ankomst ska hela hyran erläggas omgående.

Pengarna sätts in på Swedbank, clearingnummer 8420-2 kontonummer 923 873 400-9 .

Skriv i meddelandet vilken vecka ni bokat och namn ( ex. V8 Johansson)

 

Avflyttning

Särskilda bestämmelser som kan leda till omgående avflyttning på hyresvärdens begäran.

 

  • Vid rökning i lägenheten.
  • Vid pälsdjur i lägenheten.
  • Vid överträdelse av max antalet hyresgäster i lägenheten eller åldersgräns ej uppfylls.
  • Vid högt oväsen som stör andra hyresgäster (detta är viktigt att tänka på mellan kl 23.00- 07.00).
  • Vid skadegörelse i lägenheten.
  • Om den som undertecknat hyreskontraktet inte är närvarande under hyrestiden. Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand.

     

Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om någon av ovanstående punkter har överträtts.

Omedelbar avflyttning utan återbetalning ska då ske.

 

Klagomål

Om du har klagomål ska du framföra dem till oss snarast möjligt, senast kl 11 dagen efter ankomst.

Fel som uppstår under vistelsen ska du anmäla omgående så att vi på bästa sätt kan rätta till det.
Det åligger hyresgästen att till hyresvärden förmedla eventuella uppkomna skador av fastighet eller inventarier. För skada på eller förlust av inventarier svarar hyresgästen.

Ersättning utgår ej för produkter som är hela när ni checkar-in och går sönder (förslitning/olykshändelse) under vistelsen.

Allmänna hyresvillkor antagna av Föreningen Sverige Turism efter överläggningar med Konsumentverket gäller.

Uthyrare är Jörgen Berg, Båtsmansvägen 6, 830 35 Söråker. 060 – 412 66. Mobil 070-6819191.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse minskar om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller konsumentvägledaren i din kommun.

 

Skyldigheter som hyresgäst

Att vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler och bestämmelser som gäller.

Snöskottning utanför ytterdörren och altandörrar om ni använder dem. Se till att det inte blir snö på dörrkarmen då det kan medföra att dörren knäcks vid stängning. Dörrarna kan även knäckas om de blåser upp, så ha därför alltid dörrarna stängda. (kostnad att laga eller byta dörr från 1500:- till 20000:-) 

Spapool utomhus skall alltid vara igång, kolla att vattennivån täcker filtret nås poolen är i drift.  (dvs vattnet skall alltid cirkulera annars kan poolen frysa sönder) se även poolregler i boendet.

Ej röka eller ha pälsdjur i lägenheten. (Detta kan medföra en saneringskostnad från 5000 kr.)

Iakta största hänsyn och tystnad mellan kl 23.00 och 07.00.
Du som bokat är själv betalningsansvarig för skador som orsakats på fastighet eller dess inventarier under hyrestiden.

(förutom kostnad för skadan tillkommer kostnad för ersättning till kommande gäster)

Inget åldersavdrag på inventarier och fastighet tilllämpas vid skadegörelse.

Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om störning eller skadegörelse begåtts. Omedelbar avflyttning utan återbetalning ska då ske.
Miniålder för minst två i sällskapet är 25 år om inte annat avtalats.

 

Städning samt avresa.

hyresgästen skall själv lämna hushållssopor. (sopstationer finns efter vägen).

Det ankommer på dig att städa ordentligt före avresa.
Följ städinstruktioner enligt städlista som sitter på städskåpet i lägenheten. (se länk "Städning" till höger).
Om städning ej skett utefter städlista debiteras en avgift från 1500 kr till 5000:-.

Slutstädning kan beställas före ankomst. (se länk "Städning" till höger)
(OBS! Lägenheten måste lämnas kl 10.00 vid bokad städning).

 

Nyckeln lämnas i nyckelboxen vid avresa. Om den inte lämnas måste vi byta lås för att skydda nästa gäst! Pris från 3000 kr.

 

 

Hyreskontrakt

 

Jag mailar hyreskontrakt, som ni då undertecknar och skickar tillbaka till mig.

Glöm inte att på hyreskontraktet skriva det kontoummer och clearingnummar som ni vill att vi återbetalar er depositionsavgift på. 

 

Länk till hyreskontakt copperhill 27 nedan:              Länk till hyreskontakt Örnen 19:6 nedan:

 

 

 

 

 

 

         

Start »

 

Boende Örnen 19:4 »

 

Boende Örnen 19:6 »

 

Boende Copperhill 27:1 »

 

Boende Copperhill 27:2 »   

    

Boende Copperhill 27:3 »

 

Boende Copperhill 27:4 »

 

Priser & Bokning »

 

 

Hitta hit »

 

 

Hyresvilkor »

 

 

Städning »

 

 

Skidåkning »

 

 

Att se & göra »

 

 

Kontakta oss »

 

 

Kontakta oss för frågor och bokning på• j.berg@areliving.se  • 070-6819191 

 

 Länk till hyreskontrakt copperhill 27 >>

 

 

Länk till hyreskontrakt

Örnen 19:6 >>