Hyreskontrakt för korttidsuthyrning av Fritidshus.

 

 

Hyresvärd

Jörgen Berg

Hyresgäst .

Personnummer

660808-7810

Personnummer

Adress

Båtmansvägen 6

86035 Söråker

Nuvarande adress

Tfn  &  mobiltfn

070-6819191

Tfn (hem) & mobiltfn

E-mail

j.berg@areliving.se

E-mail

 

 1. Hyresvärden hyr ut Lägenhet i fastigheten Hårbörsta 2:93 i Åre med adress Copperhill 27, Åre- Björnen till hyresgästen. Fritidshuset hyrs ut möblerat.

 

2. Hyrestid. Vecka ............. - 2011/2012.

 

Fr.o.m. ........................ kl 16.00       t.o.m.  ............................... kl. 11.00.

(OBS! Lägenheten måste lämnas kl 10.00 vid bokad städning). Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Hyresgästen skall då avflytta utan anmaning

 

 

3. Hyresgästen skall betala hyra med ..............................kronor för ovanstående tid.

    Hyran skall betalas 8 veckor innan tillträde till samma konto som depositionsavgiften betalades till.

 

4. Det åligger hyresvärden (Jörgen) att hålla fastigheten försäkrad.

 

5. I hyran ingår ej : Städning, sophämtning (sopstation finns efter vägen) , Snöskottning utanför ytterdörren.

 

6. Hyresgästen ska vid avflyttning överlämna fastigheten i väl rengjort skick enl. städlista (utgår vid bokad städning)

    och återlämna samtliga nycklar. se städlista på hemsidan www.areliving.se

 

7. Det åligger hyresgästen att till hyresvärden förmedla eventuella uppkomna skador av fastighet eller inventarier.

    För skada på eller förlust av inventarier svarar hyresgästen.  se hyresvilkor på hemsidan www.areliving.se

 

8. Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand.

 

9. Särskilda bestämmelser som kan leda till omgående avflyttning på hyresvärdens begäran.

 • Rökning och pälsdjur ej tillåtet i bostaden.
 • Vid överträdelse av max antalet hyresgäster i lägenheten.
 • Ni får inte låta fler personer övernatta än vad du uppgav vid bokningen.
 • Vid högt väsen som stör andra hyresgäster (detta är viktigast att tänka på mellan kl 23.00- 07.00).
 • Om skadegörelse begåtts
 • hyresgästen måste själv närvara i stugan/lägenheten .

   

  10. Vi tar ut en depositionsavgift på 4 000 kr som återlämnas då lägenheten återlämnats städad och utan skadegörelse (dvs. samma skick som när ni tillträder) . Skriv på raden vilket kontonummer pengarna ska sättas in på.

   

   

  Clearing nr............................Kontonr....................................................................................................

   

   

  Ort, Datum Underskrift

   

   

   

 • Start »

   

  Boende Örnen 19:4 »

   

  Boende Örnen 19:6 »

   

  Boende Copperhill 27:1 »

   

  Boende Copperhill 27:2»   

      

  Boende Copperhill 27:3 »

   

  Boende Copperhill 27:4 »

   

  Priser & Bokning »

   

   

  Hitta hit »

   

   

  Hyresvilkor »

   

   

  Städning »

   

   

  Skidåkning »

   

   

  Att se & göra »

   

   

  Kontakta oss »

   

   

  Kontakta oss för frågor och bokning på • j.berg@areliving.se  070-6819191