Hyresvilkor

Kontakta oss för frågor och bokning på• areliving@areliving.se• 070-6819191

HYRESVILLKOR 2020.08.11

Lägenheterna är komplett rustade för självhushåll. Sänglinne, handdukar, hushålls- och toapapper samt städning ingår inte i hyrespriset, men kan beställas om beställningen görs två veckor i förväg.

Se länken "Priser & bokning" 

Bokning

Använd webb-butik och få 10% rabatt eller 8% bokatidigt rabatt, just nu JULI och AUGUSTI.

Lägenheten är bokad när depositionsavgiften 3000 kr blivit insatt på vårt konto (Betalning, se nedan) och vi tar därmed bort er bokade vecka ur bokningssystemet.

Har inte depositionsavgiften blivit insatt på vårt konto, lämnas tillträde för andra hyresgäster att hyra veckan ni önskat hyra.  

Depositionsavgiften återbetalas då lägenheten återlämnats slutstädad och skadefri (dvs. i samma skick som när ni tillträdde)


Slutbetalning betalas enligt de tre alternativen nedan, senast 8 veckor innan tillträdesdatum .

Vid bokning senare än 56 dagar före ankomst ska hela hyran erläggas omgående.

om inte slutbetalning erläggs itid, lämnas tillträde för andra hyresgäster att hyra veckan ni önskat hyra.  


Vi mailar hyreskontrakt till er, som ni skriver under och skickar tillbaka till oss.

Betalning

Vi har tre betalnings alternativ, se nedan.

Vid bokning, tar vi ut en handpenning/deposition på 3 000 kr 

Slutbetalning betalas enligt de tre alternativen nedan, senast 8 veckor innan tillträdesdatum .

Vid bokning senare än 56 dagar före ankomst ska hela hyran erläggas omgående.


Skriv i meddelandet vilken vecka ni bokat och namn och boende, EX. (V8 karlsson cop3)


ALT 1.

Swish: 1236002240.  (Boendet bokas direkt)

 

ALT 2.

Bankkonto:

Clearingnummer. 8420-2   kontonummer 964 267 683 8 

 (Har ni Swedbank, bokas boendet direkt)


ALT 3.

Bankgiro: 5150-8000 

Boendet är bokad när handpenningen blivit insatt på kontot. 

Skicka ett mail till oss där ni bekräftar insättningen.

Hyreskontrakt

Vi mailar hyreskontrakt, som ni då undertecknar och skickar tillbaka till oss.

Glöm inte att på hyreskontraktet skriva det kontoummer och clearingnummar som ni vill att vi återbetalar er depositionsavgift på. 

Avbokning

Om du inte betalar depositionsavgift eller slutlikvid i tid avbokar vi din bokning.

Önskar ni avboka,  Skriftlig avbokningsbekräftelse sänds till oss.

Vid avbokning tidigare än 56 dagar före ankomst behåller vi 20 % av priset (lägst 2000kr/ boende).

Vid avbokning senare än 56 dagar innan ankomst behålles 50 % av priset (lägst 3000kr/ boende).

Vid avbokning senare än 30 dagar innan ankomst behålles 60 % av priset.

Vid avbokning senare än 10 dagar innan ankomst behålles 70 % av priset.

Vid avbokning senare än 5 dagar innan ankomst behålles 80 % av priset.

Vid avbokning senare än 2 dagar innan ankomst behålles 90 % av priset.


Skyldigheter som hyresgäst

Att vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler och bestämmelser som gäller.

Snöskottning utanför ytterdörren och altandörrar om ni använder dem. Se till att det inte blir snö på dörrkarmen då det kan medföra att dörren knäcks vid stängning. Dörrarna kan även knäckas om de blåser upp, så ha därför alltid dörrarna stängda. (kostnad att laga eller byta dörr från 1500:- till 20000:-) 

Spapool utomhus skall alltid vara igång, kolla att vattennivån täcker filtret nås poolen är i drift.  (dvs vattnet skall alltid cirkulera annars kan poolen frysa sönder) se även poolregler i boendet.

Ej röka eller ha pälsdjur i lägenheten. (Detta kan medföra en saneringskostnad från 5000 kr.)

Iakta största hänsyn och tystnad mellan kl 23.00 och 07.00.

Du som bokat är själv betalningsansvarig för skador som orsakats på fastighet eller dess inventarier under hyrestiden.

(förutom kostnad för skadan tillkommer kostnad för ersättning till kommande gäster)

Inget åldersavdrag på inventarier och fastighet tilllämpas vid skadegörelse.

Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om störning eller skadegörelse begåtts. Omedelbar avflyttning utan återbetalning ska då ske.

Miniålder 25 år om inte annat avtalats.

Städning samt avresa.

hyresgästen skall själv lämna hushållssopor. (sopstationer finns efter vägen).

Det ankommer på dig att städa ordentligt före avresa.

Följ städinstruktioner enligt städlista som finns under länken "Städning" samt i lägenhet (pärm och städskåpet).

Om städning ej skett utefter städlista debiteras en avgift från 1500 kr till 5000:-.

Slutstädning kan beställas före ankomst. (se länk "Städning" )

(OBS! Lägenheten måste lämnas kl 10.00 vid bokad städning).

Nyckeln lämnas i nyckelboxen vid avresa. Om den inte lämnas måste vi byta lås, Avgift 3000 kr.


Avflyttning

Särskilda bestämmelser som kan leda till omgående avflyttning på hyresvärdens begäran.

* Vid rökning i lägenheten.

* Vid pälsdjur i lägenheten.

* Vid överträdelse av max antalet hyresgäster i lägenheten eller åldersgräns ej uppfylls. 

* Vid högt oväsen som stör andra hyresgäster (detta är viktigt att tänka på mellan kl 23.00- 07.00).

* Vid skadegörelse i lägenheten.

* Om den som undertecknat hyreskontraktet inte är närvarande under hyrestiden. Hyresgästen får inte utan    hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand. 


Vi har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om någon av ovanstående punkter har överträtts.

Omedelbar avflyttning utan återbetalning ska då ske. 


Klagomål

Om du har klagomål ska du framföra dem till oss snarast möjligt, senast kl 11 dagen efter ankomst.

Fel som uppstår under vistelsen ska du anmäla omgående så att vi på bästa sätt kan rätta till det.

Det åligger hyresgästen att till hyresvärden förmedla eventuella uppkomna skador av fastighet eller inventarier. För skada på eller förlust av inventarier svarar hyresgästen.

Ersättning utgår ej för produkter som är hela när ni checkar-in och går sönder (förslitning/olykshändelse) under vistelsen.

Allmänna hyresvillkor antagna av Föreningen Sverige Turism efter överläggningar med Konsumentverket gäller.

Uthyrare är Jörgen Berg eller JRB Bygg&Förv. AB,  Bullås 192, 865 92 Alnö, Mobil 070-6819191.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse minskar om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller konsumentvägledaren i din kommun.