Hyreskontrakt Örnen

Hyreskontrakt för korttidsuthyrning av Fritidshus.

Hyresvärd

Jörgen Berg


Hyresgäst .

Personnummer

660808-7810

Personnummer

Adress

Bullås 192

865 92 Alnö

Nuvarande adress

Tfn  &  mobiltfn

070-6819191


Tfn (hem) & mobiltfn

E-mail

1. Hyresvärden hyr ut Lägenhet i fastigheten Åre-Svedje 1:285 i Åre med adress Örnen 19:6, Åre-Björnen till hyresgästen.

Fritidshuset hyrs ut möblerat.


2. Hyrestid. Vecka........– 20....


Fr.o.m. .....dag  kl 17.00 t.o.m. ....dag kl. 10.00. 

(OBS! städaren kommer 10.00 och då måste det vara tomt). Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång.

Hyresgästen skall då avflytta utan anmaning


3. Hyresgästen skall betala hyra med .......... kronor för ovanstående tid. Hyran skall betalas

12 veckor innan tillträde till samma konto som depositionsavgiften betalades till.


4. Det åligger hyresvärden (Jörgen) att hålla fastigheten försäkrad. 


5. I hyran ingår ej : sophämtning (sopstation finns efter vägen) , Snöskottning utanför ytterdörren. 


6. Hyresgästen ska vid avflyttning överlämna fastigheten i väl rengjort skick enl. städlista (utgår vid bokad städning)

och återlämna samtliga nycklar. se städlista på hemsidan www.areliving.se


7. Det åligger hyresgästen att till hyresvärden förmedla eventuella uppkomna skador av fastighet eller inventarier.

För skada på eller förlust av inventarier svarar hyresgästen.se hyresvilkor på hemsidan www.areliving.se


8. Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand. 


9. Särskilda bestämmelser som kan leda till omgående avflyttning på hyresvärdens begäran.


* Rökning och pälsdjur ej tillåtet i bostaden.

* Miniålder 25 år om inte annat avtalats.

* Ni får inte låta fler personer övernatta i lägenheten än vad som uppgavs vid bokningen.

* överträdelse av max antalet hyresgäster i lägenheten,(12 bäddarsboende är max 12 personer i boendet)

* Högt väsen som stör andra hyresgäster (detta är viktigaste att tänka på mellan kl 23.00- 07.00).

* Om skadegörelse begåtts.

* laddning av elbil/elhybrid är förbjudet.

* Hyresgästen (den som undertecknat hyreskontraktet) måste själv närvara i lägenheten.


10. Vi tar ut en depositionsavgift på .......... kr som återlämnas då lägenheten återlämnats städad och utan skadegörelse

(dvs. samma skick som när ni tillträder) . Skriv på raden vilket kontonummer pengarna ska sättas in på.
Clearingnr............................Kontonr..................................................................


Ort, Datum Underskrift